Jdi na obsah Jdi na menu
 


HRA A HRY

 

- davové scény zahrají deskové hry

 

-> válka – Carcassone ( http://www.deskove-hry.eu/files/p_car.pdf )

 

-> vláda – Osadníci z Katanu ( http://deskovehry.cz/index.php/Osadn%C3%ADci_z_Katanu#Pravidla )

 

-> převrat Citadela

 

Majetek

 

- je rozdělen mezi postavy s využitím hry zvané CITADELA (čtěte až do konce)

 

- každá budova má vedle napsané číslo, to určuje její hodnotu (na kartičkách značenou jako unce zlata – zlaté kolečko)

 

            - 1 unce je nejnižší, 6 nejvyšší

 

KRÁL

 

            MAJETEK VLADAŘE

 

- hrad  - 4

 

                - palác - 5

 

                - hvězdárna - 5

 

                - opatství – 3

 

                - laboratoř – 5

 

                - kovárna – 5

 

- obranná věž – 3

 

- lovecký zámek – 3

 

- čarodějná škola – 6

 

                MAJETEK KORUNY (ÚŘADY)

 

                - katedrála – 5

 

                - knihovna – 6

 

                - hřbitov – 5

 

                - palác – 5

 

                - hrad – 4

 

CÍRKVE

 

                - chrám – 1

 

                - kostel – 2

 

                - opatství – 3

 

                - opatství – 3

 

ARMÁDA

 

                - pevnost – 5

 

                - cvičiště – 3

 

                - strážní věž – 1

 

                - žalář – 2

 

LUCÍ ELSINORSKÁ

 

                - palác – 5

 

                - lovecký zámek – 3

 

                - strážní věž – 1

 

                - kostel – 2

 

VELVYSLANEC KLAČE

 

                - lovecká zámek – 3

 

                - přístav – 4

 

                - chrám – 1

 

                - obchodní kancelář – 3

 

VELVYSLANEC JINÉHO STÁTU

 

                - přístav – 4

 

                - tržiště – 2

 

                - obchodní kancelář – 3

 

                - hospoda – 1

 

ŠLECHTA I.

 

                - hrad – 4

 

                - obchodní kancelář – 3

 

                - chrám – 1

 

                - strážní věž – 1

 

VRAZI

 

                - cechovní dům – 2

 

                - hrad – 4

 

                - hospoda – 1

 

                - obranná věž – 3

 

ŠLECHTA II.

 

- lovecký zámeček – 3

 

                - tržiště – 4

 

                - kostel – 2

 

HLÍDKA

 

                - radnice – 5

 

                - cvičiště – 3

 

                - žalář – 2

 

                - hospoda – 1

 

ŠLECHTA III.

 

- lovecký zámeček – 3

 

                - cvičiště – 3

 

                - žalář - 2

 

 

 

PRAVIDLA CITADELY

 

http://hrajeme.cz/Hrajeme/Files/citadela.pdf

 

- doporučujeme nastudovat

 

Úprava pro  Ankh – Morpork

 

- Vůdce spiklenců navštíví vladaře s větou jako je kupříkladu: „Vaše milosti, začala revolta,“ :-D nebo svou vlastní údernou hláškou a na tento signál jdou do Zemských desek, kde předloží soupisy majetků (své přidělené budovy – karty).

 

- Součet majetků stran je zapsán a určen pro budoucí hodnocení. Na konci hry se totiž vítězi, respektive teprve hráči, který ukončil Citadelu postavením dostatku staveb (dle pravidel) přičte celkový majetek (body budov), který jím zvolená strana měla při vstupu do boje. Stejně tak se přičte majetek protistrany k jejímu nejsilnějšímu vojevůdci a teprve pak je rozhodnuto.

 

- Zápasu o Citadelu a tedy o budoucnost se mohou zúčastnit jen ti, jejichž majetek je nejméně 10. (Pokud má hráč menší bohatství, nemusí se vzdávat naděje na hru o vládu, stačí šikovně obchodovat.)

 

- Před samotnou hrou Citadela hráč vybere 4 karty ze svého dle uvážení. Pak vybere stranu, za kterou se bije – král? nebo snad revolta? -> během hry není možné přeběhnout.

 

- Vítězem se stává ta strana, jejíž zástupce získá největší majetek, viz výše odrážka druhá.