Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek


Ankh Morpork opět shořel na popel. Jen máloco přežilo ničivou touhu využití pojíštěnic.

V této době do paláce vstoupila vévodkyně z Quirmu a na audienci u Patricije sdělila svou touhu prodlít v AM delší čas.

Situace ve městě byla napjatá, neb hrozící válka s Klačí byla tím posledním co by si požárem zubožené město mohlo dovolit. Stav byl tak zoufalý, že cech vrahů a cech alchymistů sdílel jednu budovu  ve věži starých hradeb. Hlídka bez přítomnosti Velitele Elánia a kap. Karotky přešla pod velení kap. Froda Malibagra ze Sto Lat. Madam Dlaňová dala najevo že budoár v Zahradní ulici Stínova požár nikterak nepostihl.

Vládní úředník Jan Kapic provedl inspekci všech pracovišť. Hlídka začal vyšetřovat vraždu, ale ukázalo se, že šlo jen o špatně zaprotokolovanou inhumaci. Vláda otevřela vývařovnu v přízemí paláce. Začali se šířit informace o rezignaci patricije.

Proběhla městská rada. Patricij naznačil nutnost soudržnosti města v politické krizi a ostře se ohradil proti šíření fám. Byl vyhlášen popůlnoční ples.

Po dlouhých letech z daleké výpravy se vrátil generál sir Roderik O´meezeny a vtrhl do kanceláře Patricije. Svět seznal strašlivou zprávu "A do afe feinai dam evel odívnutý ako afe" . Havelock Lord Vetinari skonal.

Městká rada ve složení doktor Kosopád, madam Dlaňová, Lord Odkragli za Cechy, kap. Frodo za Hlídku, a sir Roderick za sebe počala rokovat o novém nástupci. Nebyla nalezena shoda.

Započal ples.

 Sir Roderick zahynul v souboji s Lordem Odkraglim na tanečním parketu, poté co se pokusil koupit si celý cech Švadlenek a šiček.

Ples byl zajištěn z prostředků Velké linky a předseda její správní rady Nadosah Pozlátko vstoupil na půdu Městské rady.

Po popůlnočním plesu proběhl pohřeb Lorda Vetinariho. V čele za vévodkyní se svící šli členky Cechu švadlenek a šiček házely okvětní plátky růže a rakev pokrytou rudým saténem nesl Pan Mečoun, Nadosah Pozlátko, kap. Frodo a Lord Odkragli

Proti nominaci Lorda Odkragliho na úřad patricije navrhl Pozlátko Kryšpína Kůňpeče a odešel jej vyhledat. K nalezení Kůňpeče již bohužel nedošlo, neboť do místnosti vtrhl rozzuřený dav demonstratů a vládní úředník Jan Kapic podal obžalobu na Odkragliho pro spiknutí a vraždu. Lord Odkragli byl uvězněn, když ještě zabil při pokusu o útěk příslušníka hlídky.


Obhajoby se ujal doktor Kosopád, obžalobu vedl Judrhchkrdtn pro. J.N. Vykuk BrmmBm. Prof. Vykuk bohužel trpěl narkolepsií, takže nakonec tribunál osvobodil Odkragliho obvinění pro zmatečnost

 Lord Vetinari byl inhumován. Zlá šeptanda říká, že Lord Odkragli se spojil s vévodkyní z Quirmu a stal se tak patricijem. K A-M táhne Klačská armáda, vyžadující vydání vévodkyně. Soudní proces osvobodil Lorda Odkragliho a druhého den se stal Nadosah Pozlátko obětí pojišťovací nehody, když jeho inhumace byla splacena z jeho životní pojistky. Žralounovi pořádají  maškarní ples Kapuletů a synovec vévodkyně Quirmské Romeo na něj s přáteli hodlá proniknout v přestrojení.

Lord Montek Adventurio byl velitelem pořádkových operací na obchodní stezce v Jakazačistánu, v níž jeho syn Nicola Bartoloměj bojoval a bohužel i padl pod velením Jana Žraloun-Kapuleta při střetu s klačskou obchodní karavanou.

Když probíhal proces s Odkraglim část městkého davu volala po nastolení vlády mladého Jana Žraloun-Kapuleta. Žraloun Kapuletové jsou vzdálenou vedlejší odnoží králů Ankhu, a tak si v mužské linii uchovávají předávání titulu „prvorozený“. Tentokrát se ovšem rázně postavili proti se svými oddíly Montek –Adventuriové, kteří svůj původ odvozují od dávných důstojníků Efebe. Hrabě Jan Žraloun-Kapulet, jemuž se nedávno narodil syn, byl uvězněn v paláci a čeká na soud.


  Došlo v šílenému bratrovražednému boji ve městě

Lord Montek Adventurio ( vrchní velitel Ankhské armády), jeho syn Merkucio , Lucí Elsinorská vévodkyně Žraloun Kapuletová s dcerou Julií a synem Richardem, Lord Odkragli - Patricij - inhumováni,

hrabě Jana Žraloun-Kapulet ( možný dědic trůnu), Kapitán Jiří (Městká hlídka), KLAČSKÝ VELVYSLANEC - zavražděni

- jeho milost Samuel Elánius, kpt. Rudykopalson a ect., sir Nichollo Bartoloměj Montek-Adevnturiov - padly ve střetech těžkou Klačskou jízdou

představitelé Cechů - většina požádala o politický azyl v Efebe a v noci uprchly na rychlých lodích

 

 

Obrazek