Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celý herní svět vychází z knih Terryho Partchetta

.V našem příběhu právě vyhlásila Klač válku Ankh- Morproku a my se ocitáme v hektických dnech /podobná situace městské krize je zachycena v "Hrr na ně!"/

Po inhumaci Vetinariho je ve městě vše na tenkém ledě. Cechy hromadí majetek, šlechta burcuje oddíly vojáků. Válka s Klačí přichází a všichni si ji berou jako záminku. Odkragliho vláda je nejistá.

 

Každý hráč si může zvolit mezi Cechy, Šlechtou,  turismem, soukromým životem, hlídkou či vládní službou

 

Obrazek

 

Armáda

Ankh- Morpork se přímo fanaticky bránil ustavení armády, poté co velitel Elánius Kamená tvář usekl na konci bouřných dní hlavu poslednímu králi Lorenzo Laskavému. Navzdory tomu si šlechta  vždy našla způsob jak shromáždit skupinky mužů , příliš dobrých pro hlídku a příliš neschopných pro cech vrahů, a vytvořila z nich ve stejnokrojích  se poflakující zásobu obětí pouličních rvaček, pokoutných obchodů a zdroj obživy švadlenek a šiček. Jednou za čas ( a že občas i dvakrát třikrát) se vytáhlo od války a to se pak vojsko dělilo na invalidy a veterány. Ještě hůře došlo-li k použití vojska uvnitř města - to dopadlo stejně jako snaha vyndat si třísku tupým a rezavým nožem. V současnosti zůstal z vojsk převážně oddíl palácové gardy.  Mají červeno bílé stejnokroje a spoustu času. Luky a dlouhé halapartny. Střeží palác a podléhají velení Patricije.

- samozřejmě jsou zde osobní oddíly, které jsou součástí AM armády v případě války, jako například expediční sbor pololehké jízdní Lorda Adventuria

Hlídka

Kapitán Karotka s velitelem Elániem a většinou osazenstva odjeli řešit závažný mezinárodní případ pašování do Überwaldu, právě před změnu na úřadu Patricije. Nyní tedy hlídka plní strážní a vyšetřovací službu. Dbá na dodržování zákonů a hlídá nelicencované vraždy, pašeráctví, rušení nočního klidu, pobuřování, zradu a další zákoutí lidské duše v pokušení velkoměsta. Je všeobecně uznáváno že hlídka se fakticky zodpovídá pouze městské radě, či spíše duchu zákonů. Muži hlídky jsou opásáni mečem a mají zvláštní odznak.

 

Montek- Adventuriové

Lord Montek Adventurio byl velitelem pořádkových operací na obchodní stezce v Jakazačistánu, v níž jeho syn Nicola Bartoloměj bojoval a bohužel i padl pod velením Jana Žraloun-Kapuleta při střetu s klačskou obchodní karavanou. Druhorozený syn Merkucio je v péči Elizabeth Adventuriové, která předsedá společnosti milosrdných sester ankhských. Příbuznými Montek Adventuriů jsou vévodkyně Quirmská a její syn Romeo.

Žraloun- Kapuleti

Když probíhal proces s Odkraglim část městkého davu volala po nastolení vlády mladého Jana Žraloun-Kapuleta. Žraloun Kapuletové jsou vzdálenou vedlejší odnoží králů Ankhu, a tak si v mužské linii uchovávají předávání titulu „prvorozený“. Tentokrát se ovšem rázně postavili proti se svými oddíly Montek –Adventuriové, kteří svůj původ odvozují od dávných důstojníků Efebe. Hrabě Jan Žraloun-Kapulet, jemuž se nedávno narodil syn, byl uvězněn v paláci a čeká na soud.

Žraloun-Kapulety krom hraběte, jeho ženy a syna Ludvíka, tvoří i vévodkyně Lucí Elsinorská s dcerou Julií a synem Richardem. Dokud se nepotvrdí nepodložené zvěsti o kapitánu Karotkovi (který je navíc mimo město), mají monarchisté v pořadí na trůn jasno.

Klačské velvyslanectví

Klačské velvyslanectví je významným centrem obchodu, ale i společenského života. Klač je nejenom soused, ale i obchodní partner a pro mnohé občany na hraně zákona, či hraně nože pozoruhodné odbytiště. Přesto je válka vnímána jako odporná, drahá a nejistá věc, a proto by bylo lépe vyřeši celou záležitost s blížící se válkou nějak vnitropoliticky.

Cechy

Cechy si hledí svého a jak nejlépe zbohatnout. Přesto si uvědomují, že vzešly díky vládě patricijů a tak jejich úloha v dění ve městě je nyní velmi nejistá. Hromadění majetku a zákulisní intriky jsou jedinou cestou jak zůstat významným hráčem ve městě. Samozřejmě navíc musí vychovávat nové členy a plnit svá tradiční poslání.Školí své posluchače do plných znalostí a poté je používají jako vodu na mlýn. Široká škála dovedností, které můžete bezprostředně uplatnit v praxi.